To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Chojna24.pl
Pierwszy portal internetowy w powiecie gryfińskim

Podcast - 18-06-13 | Program Interwencja [Telewizja Polsat]

Anonymous - 2013-06-19, 19:33

gdyby gmina sprzedała tarnowskiemu za 6 mln to by było ok.!?
Anonymous - 2013-06-19, 20:08

A kto mowi za 6mln, jeszcze taniej, bo sam grunt bez biznesu T. nic nie warty? A stacja 18 lat i18 mln. uleglo na dno kasy gminnej...
Anonymous - 2013-06-20, 10:05

gość napisał/a:
Minął termin do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Związek Gmin Dolnej Odry apeluje o niezwłoczne złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 6 m. 1. Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku braku złożenia takiej deklaracji podatnikowi mogą grozić następujące sankcje:

Zgodnie z art. 54 w związku z art. 48 Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (maksymalna wysokość takiej kary wynosić może 32.000 zł)
Zgodnie z art. 262. § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub mogą zostać ukarani karą porządkową do 2.800 zł :-P :-P :-P


URZĘDNICY NIE STOSUJCIE PRAWA WYBIÓRCZO

Jeżeli ktoś nie złoży deklaracji w terminie obowiązkiem urzędu jest obliczenie stawki na podstawie "podobnej nieruchomości":
Art. 6o. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co
do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent
miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających
na nieruchomościach o podobnym charakterze.


Więc nie straszcie tutaj ludzi tylko weźcie się w końcu do pracy.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group