To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Chojna24.pl
Pierwszy portal internetowy w powiecie gryfińskim

Felietony i Listy - List radnego W. Skrzypczyka do Kuratorium Oświaty

admin - 2011-04-02, 19:04
Temat postu: List radnego W. Skrzypczyka do Kuratorium Oświaty
Zachodniopomorski kurator oświaty.

Szanowny Panie.
Mając szczególny szacunek i zaufanie do środowiska nauczycielskiego; w tym również Kuratorium jako instytucji wokół oświatowej; jestem przekonany, iż środowisko to, jest środowiskiem osób o ponadprzeciętnym poziomie intelektualnym, a tym samym mającym szczególne prawo i szczególny obowiązek kształtowania świadomość społeczną opartą na nauce, logice, prawdzie i historycznie uniwersalnych wartościach. Tym samym uważam, że mam prawo oczekiwać od Was, szczególnie rzetelnej oceny materiałów i decyzji podjętych w zakresie Waszej profesji.
Jako mieszkaniec gminy Chojna, a jednocześnie jako radny Rady Miejskiej w Chojnie, zwracam się do Pana o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe zapytania i nurtujące 'mnie wątpliwości, które dotyczą opinii jakie Pan - jako Zachodniopomorski Kurator Oświaty; zawarł w wydanych przez Was opiniach w sprawie zamiaru likwidacji szkół w Lisim Polu, Godkowie i Strzelczynie.
1. Proszę o wyjaśnienie, na podstawie jakich dokumentów zostały oparte Wasze opinie? Czy były to dokumenty - opracowania, wyliczenia i prognozy, wykonane przez Dyrektora ASiS w Chojnie, na podstawie których Rada miejska podjęła rzeczone Uchwały, czy może jakieś inne nie znane mi - jako radnemu, dokumenty które mówią o innych wskaźnikach i wyliczeniach, czy też może na podstawie własnych wyliczeń i prognoz ?
2. Dlaczego Wasze opinie nie odnoszą się do faktycznych wskaźników jakie cechują funkcjonujące jeszcze szkoły o których mowa, na podstawie których jako radny podjąłem decyzję o zamiarze likwidacji wspomnianych szkół? Tym samym chciałbym wiedzieć, jaki wskaźnik - dotyczący ilości uczniów w klasie, lub przypadający na 1 etat nauczycielski, a co za tym idzie wskaźnik ekonomiczny, będzie wskaźnikiem granicznym przemawiającym za podjęciem przez Was pozytywnej opinii o zamiarze likwidacji, lub likwidacji danej szkoły.
3. Jakie dokumenty przedstawione Wam, mówiły o innym - nie szkolnym, przedszkolnym czy ogólnie nie edukacyjnym i kulturalnym, wykorzystaniu bazy tych szkół ?
A w związku z tym, skąd uzyskaliście informację, że w likwidowanych szkołach nie pozostaną oddziały przedszkolne, czy też inne oddziały?
Jako radny kilku kadencji, bacznie obserwuję politykę oświatową państwa ( w tym całość reformy oświatowej, ewolucję Karty Nauczyciela, zmiany w ustawie o systemie oświaty), dochodzę do nieodpartego wniosku - po zapoznaniu się z uzasadnieniem Waszych opinii, że opinie te stoją w sprzeczności z polityką państwa w dziedzinie kształtowania i rozwoju oświaty, oraz stoją w sprzeczności z logiką, zdrowym rozsądkiem i rachunkiem ekonomicznym gminy. Sprawiają wrażenie opinii wydanych pod publikę tzw. opinii populistycznych, nie odnoszących się do istniejących realiów, nie uwzględniających obowiązku zaspakajania przez gminę, innych niezbywalnych potrzeb jej mieszkańców, w tym likwidację bezdomności, ubóstwa graniczącego z nędzą, remonty i rozbudowę infrastruktury niezbędnej do normalnego funkcjonowania gminy, a co-za tym idzie do pozyskiwania w przyszłości funduszy - również na gminną oświatę.
Proszę zatem , o udzielenie mi odpowiedzi na zadane pytania. Być może, że jako radny mylę się w swoich ocenach, a Wasze wyjaśnienia wpłyną na moją świadomość z korzyścią dla społeczeństwa gminy.

Z wyrazami szacunku
Radny Rady Miejskiej w Chojnie
Wojciech Skrzypczyk.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group